Lihovarské výpalky

Lihovarské výpalky (kukuřičné nebo obilné) jsou zahuštěný zbytek po destilaci prokvašené zápary na záparové koloně. Získávají se oddělením tekuté části od hustého podílu na dekantérech a následném zahuštění na odparkách. Výpalky obsahují hlavně nefermentované podíly vstupní suroviny (kukuřice), a to hlavně proteiny, vlákninu, tuk, lysin a vodu. Vůně lihovarských výpalků je podobná pekárenským výrobkům, vzhledem a skupenstvím jde o hnědou hustou tekutinu. Používají se jako krmivo pro hospodářská zvířata.