Vojtěškové granule

Vojtěška setá je pro svůj vysoký obsah bílkovin – hrubého proteinu (dusíkatých látek), vhodnou strukturu vlákniny a obsah minerálních látek velmi vhodným komponentem do krmiv pro prasata – zvláště prasnice březí a skot všech kategorií. Vojtěška setá je nezastupitelnou součástí všech krmných směsí pro králíky.

Dodává se dvou formách:

• S vyšším obsahem proteinu a nižším obsahem vlákniny – vhodné do startérů pro telata
• S nižším obsahem proteinu a vyšším obsahem vlákniny – vhodné do směsí pro králíky a prasnice březí