Řepkové výlisky

Toto krmivo vzniká jako vedlejší produkt při lisování řepkových semen za tepla. Obsahuje vysoký podíl dusíkatých látek i vysoký podíl tuku, což zajišťuje vysokou hodnotu kvality jak z hlediska bílkovinného, tak i energetického krmiva. Surovina se používá pro výrobu krmných směsí, může být využita i do krmné dávky TMR pro skot, zvláště pro dojnice a výkrm býků v dávce 1 – 2 kg/ks/den.

Řepkové výlisky jsou vhodným krmivem pro skot do jaderné složky krmné dávky – u telat 10 %, u odchovu 20 %, u dojnic a výkrmu býků okolo 30 %. Pro výkrm prasat mimo selat lze použít až do 10 % kompletní krmné dávky, u výkrmu drůbeže se dávka pohybuje v rozmezí 5 – 15 % kompletní krmné dávky.