Řepkový šrot – Extrahovaný

Vzniká při produkci řepkového oleje. Řepkový extrahovaný šrot obsahuje 31 – 37 % dusíkatých látek a je alternativou proteinových krmiv. Surovina se používá pro výrobu krmných směsí, může být využita i do krmné dávky TMR pro skot, zejména pro dojnice a výkrm býků v dávce 1 – 2,5 kg/ks/den. V porovnání se sójovým extrahovaným šrotem hovoří pro řepkový šrot vyšší podíl aminokyselin s obsahem síry (methionin a cystein) a vysoký obsah fosforu, což může redukovat náklady na minerální krmiva. Do krmných dávek prasat je možné začlenit až 15 % podíl řepkového šrotu především v systému suchého krmení. Použití řepkového extrahovaného šrotu je proto efektivní a rentabilní pro výživu a krmení hospodářských zvířat.