Řepkový šrot – Extrudovaný

Extrudovaný řepkový šrot je atraktivním krmným komponentem pro skot. Produkt je bohatý na obsah pomalu rozpustných proteinů a je proto velmi vhodný pro přípravu krmných směsí pro užitkové dojnice, ale i pro ostatní jatečná zvířata. Užitné vlastnosti extrudovaného řepkového šrotu mohou, podle zkušeností z řady evropských zemí, zcela nahradit sojový šrot v krmných směsích pro skot. Příznivý ekonomický přínos této substituce je dán významným snížením nákladů na krmnou dávku. Výše tohoto ekonomického efektu závisí především na aktuálních rozdílech tržních cen těchto dvou druhů krmných šrotů.

Extrudovaný má oproti standardnímu sójovému šrotu nízkou degradovatelnost proteinu v bachoru (EPD 35 %) a naopak vysokou stravitelnost ve střevě (220 g/kg sušiny). Díky vysokému podílu aminokyselin absorbovaných ve střevě lze množství použitého Expro šrotu jako nosiče proteinu v krmné dávce oproti sójovému šrotu ponechat ve stejném množství, přičemž výtěžek se nezmění nebo dokonce zvýší.

Ve srovnání s obyčejným řepkovým šrotem použitým v krmné dávce se uvádí zvýšení dojivosti o 2,4 – 2,8 kg mléka na krávu a den. Největší zkušenosti jsou ve Francii a ve skandinávských zemích (Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko), kde se extrudovaný ŘŠ používá jako plnohodnotná 100%-ní náhrada sójového šrotu již více než 20 let. Ukazuje se, že extrudovaný je pro zvířata chutnější než ostatní zdroje bílkovin.