Kukuřičný gluten (lepek)

Kukuřičný gluten (lepek) je vedlejší produkt při výrobě kukuřičného škrobu. Je to zářivě zlatě-oranžová moučka s granulární strukturou, která obsahuje při 90% sušině ca 68 % dusíkatých látek. V průběhu vlhkého mletí po odstranění zárodku a vlákniny (slupky) zrna je materiál centrifugován, aby se izoloval škrob od glutenu pro další zpracování na modifikovaný škrob, sladidla apod. Gluten se suší, mele a přesívá za účelem výroby konzistentní hrubé moučky s vysokým obsahem bílkovin a přirozených pigmentů. Limitující aminokyselinou je lysin. Obsahuje také zbytky škrobu (16 % v 1 kg sušiny). Pro přežvýkavce jsou dusíkaté látky glutenu z velké části nedegradovatelné v bachoru. Mají vysoký obsah by-pass methioninu. Jako krmivo pro nosnice je zdrojem přírodních pigmentů, důležitých pro zabarvení žloutku.

Kukuřičný gluten můžeme zařadit do krmné dávky pro skot, dojnice a ovce v množství 10 %, pro prasata ve výkrmu 2,5 – 5 %, pro prasnice a nosnice v množství 7,5 % a pro brojlery 5 %.