Pentozany

Pentozany vznikají jako vedlejší produkt při zpracování pšeničného škrobu. Pro svůj vysoký obsah proteinů a sacharidů jsou velmi vyhledávaným alternativním krmivem, které dále působí také jako přírodní okyselovadlo – pH 3,7. Pentozany jsou dodávány o sušině 10 % a jsou vhodné zejména ke krmení prasat v „mokrých“ krmných systémech. Pentozany jsou velmi zajímavou finanční možností ke klasickým krmivům a pomáhají tak zvyšovat konkurenceschopnost chovu.