Neutrální zahušťovací hmota

Technický popis:
Jedná se o termicky upravený pšeničný škrob. Je to suchý, bílý až mírně nažloutlý prášek, ve studené vodě mírně bobtnající. Tvoří jemné vločky až prášek, neutrální vůně a chuti, ta může být slabě slaná.

Použití:
Výrobek se používá jako polotovar k přípravě škubánků v prášku, pro zahušťování potravin i bez tepelné úpravy a jako pojivo do tablet.

VLASTNOSTI:
sušina / min. 90 %
pH 1 % roztoku / 5,5 – 7,5
prosev – propad sítem 0,25 mm / 90 %
vaznost vody / 10 – 15 g/g

Balení a skladování:
Neutrální zahušťovací hmota je balena do vícevrstvých papírových pytlů s vnitřním polyetylenovým nástřikem po 15 – 20 kg. Relativní vlhkost skladovacích prostor je povolena 70 %, teplota max. 25 °C. Je nevhodné ji skladovat v blízkosti surovin a výrobků, jejichž pachy by mohla na sebe navázat. Pytle s výrobkem je nutno ukládat na dřevěné podložky. Je – li výrobek skladován a dopravován podle požadavků PN, ručí výrobce za jeho jakost 12 měsíců od data výroby.

 

Pro více informací kontaktujte specialistu kvality, pana Jana Kašpara.
jan.kaspar@mrazagro.cz