Prvovýroba

FO Vladimír Mráz ve spolupráci se společnostmi Mráz Zemědělská s.r.o. a Mráz Agro CZ s.r.o. hospodaří na vlastních plochách orné půdy, rybnících a lesích v okolí Radomyšle a Horažďovic. Centrem zemědělské a hospodářské činnosti společnosti je areál bývalé rušičky radia Svobodná Evropa zvaný “Vysílač“, na kopci Sv. Mikuláš poblíž obce Radomyšl.

Tak jako v naší výrobní oblasti klademe i v prvovýrobě největší důraz na co největší kvalitu od zasetí po sklizeň. V současnosti pěstujeme především pšenici krmnou i potravinářskou, sladovnický ječmen, tritikále pro krmné účely a řepku.

V současné době hledáme pro toto pracoviště zaměstnance či dlouhodobé brigádníky. Bližší informace v sekci Kariéra.