Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Hospodaříme srdcem Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Agroslužby

Farma Vysílač poskytuje zemědělské služby, a to především na Strakonicku, Horažďovicku a Písecku. Přilehlým soukromým zemědělcům nabízíme služby, a to zejména orbu, setí, kypření půdy, sklizeň s drcením i bez drcení slámy, sečení luk, lisování sena, aplikaci kejdy, sečení trávy příkopovým ramenem apod.

V případě zájmu o zemědělské služby prosím kontaktujte zástupce farmy Radomyšl Vysílač.