Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Hospodaříme srdcem Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Zemědělské komodity

Jsme významným obchodníkem se zemědělskými komoditami nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy. Naše speciální komoditní oddělení v centrále společnosti v Blatné se věnuje komoditnímu obchodu v rámci tuzemska i exportu. Využíváme spolupráce se zemědělskými podniky, které jsou našimi partnery v dodávaných krmivech a my jsme jejich partnery v komoditách, jež mají k dispozici.

Proč obchodovat s námi
Uzavřením smlouvy obchod nekončí, ale naopak. Naše logistické oddělení se o obchod nadále stará a kdykoliv se můžete obrátit buď přímo na něj nebo na vašeho osobního obchodního zástupce.

Co nabízíme?
• Rychlost a flexibilita
• Výhodné výkupní ceny
• Garance rychlé platby
• Dlouhodobé partnerství nejen v komoditním obchodě
• Tradiční, finančně stabilní a průhledná společnost