Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Hospodaříme srdcem Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Naše historie

Vladimír Mráz, nadšený rybář, myslivec a chovatel z jižních Čech, přišel v roce 1996 s myšlenkou vytvoření harmonického ekosystému lidí, zvířat a přírody využitím tehdejších odpadů potravinářského průmyslu. Svou poctivou prací tak dal za vznik ryze české, rodinné společnosti, která na českém trhu přetvořila tehdejší odpadní suroviny a vedlejší produkty v hodnotná krmiva, podporující zdraví i sílu zvířat. Postupem času nezůstalo jen u toho, naše aktivity dnes zasahují do širokého spektra nejen zemědělství, ale i potravinářství, a to v oblasti celé Evropy. Důraz na kvalitu a dlouhodobý pohled na věc nás však provází dodnes.

Chronologie
1994 – Vzniká živnost fyzické osoby Vladimíra Mráze v oblasti zemědělského podnikání
1996 – Vladimír Mráz začíná dodávat pivovarské mláto z plzeňského pivovaru přilehlým zemědělcům, zvyšuje hygienický standard uvnitř pivovaru a stává se stabilním partnerem v oblasti odběrů mláta, bez ohledu na sezónnost jejich produkce. Tím pokládá základy budoucí společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o.
2001 – Vzniká „Mráz Zemědělská Společnost“ pozdější Farma Radomyšl Vysílač.
2002 – Součástí podnikání Vladimíra Mráze se stává škrobárna a sušárna Červená Řečice u Pelhřimova, bývalý výzkumný ústav československého škrobárenství. V Červené Řečici probíhá sušení odpadních pivovarských kvasnic z okolních pivovarů a výroba modifikovaných škrobů.
2004 – Činnosti fyzické osoby Vladimíra Mráze se transformují ve společnost Mráz Agro CZ, s.r.o.
2004 – Součástí společnosti se stává areál bývalého vysílače českých radiokomunikací u Radomyšle. V areálu vzniká zemědělská farma Vysílač.
2012 – Sdružením společností skupiny vzniká rodinný holding Mráz Agro.
2012 – Vznik sesterské společnosti Mráz Agro SK, s.r.o. se sídlem v Bratislavě.
2013 – Společnost Mráz Agro CZ přesahuje 200 000 tun pouze pivovarského mláta ročně.
2015 – Otevřena pobočka zahraničního obchodu v Praze. Součástí je i vstup na ruský a ukrajinský trh s vedlejšími produkty a krmnými surovinami.
2017 – Výkonným ředitelem holdingu se po několika letech práce ve firmě Mráz Agro stává Vladimír Mráz mladší, syn zakladatele společnosti.
2018 – Součástí Mráz Agro CZ se stává nový skladovací areál Červená Řečice. Areál slouží jako hlavní logistické centrum pro příjem a expedici suchých krmiv a surovin.
2020 – Společnost Mráz Agro SK, se stává významným hráčem na trhu s vedlejšími produkty na Slovensku. Uzavírá první partnerství s místními potravinářskými podniky a dále expanduje do Polska a Maďarska.
2021 – V Batelově u Jihlavy je dokončena výstavba nejmodernějšího střediska válcového sušení suspenzních materiálů a škrobů ve střední Evropě. Společnost tak aktivně vstupuje na trh s potravinářskými doplňky lidské výživy s vysokou přidanou hodnotou.