Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Hospodaříme srdcem Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Biomasa

Společnost Mráz Agro je významným dodavatelem a zpracovatelem organických zbytkových materiálů určených pro využití buď jako udržitelná biomasa pro výrobu energie ale například i jako kvalitní udržitelné hnojivo. Naše společnost je certifikovaná jako dodavatel udržitelné biomasy, disponujeme certifikací ISCC RED II (International Sustainability and Carbon Certification – Renewable Energy Directive II) i povolením k nakládání s odpady. Tímto způsobem kontrolujeme nejen kvalitu ale i dodržování všech platných zákonů a předpisů. Na vývoji nových produktů a směrů úzce spolupracujeme například s asociací pro biomasu – CZBIOM.

Našimi partnery jsou zejména:

 • Provozovatelé bioplynových stanic
 • Zemědělské podniky
 • Výrobci v potravinářském, nápojovém a fermentačním průmyslu

Nabízíme:

 • Potravinářské zbytky
 • Kukuřičná siláž
 • Cukrovarské řízky
 • Zbytkové pivovarské mláto
 • Sladovnické splavky
 • Výpalky a kaly
 • Organická hnojiva
 • Pivní protláčka
 • Autolyzované kvasinky
 • Sláma
 • Digestát
 • a další …