Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Hospodaříme srdcem Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Myslivost a lov

Součástí areálu rodinné farmy Radomyšl Vysílač je i chov jelenů sika Dybowského a daňka evropského a spolupracuje s předními chovy spárkaté zvěře v regionu. Náš chov již nyní patří k těm nejlepším v republice a sami míříme ještě dál.

V případě zájmu o nákup živých jelenů či daňků, případně o zprostředkování poplatkového lovu trofejových kusů, se prosím informujte u zástupců farmy Radomyšl Vysílač.