Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Hospodaříme srdcem Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Farma Radomyšl Vysílač

Farmu Vysílač najdete na jihozápadě Čech v okolí obce Radomyšle u Strakonic. Na nedalekém kopci nazvaném Svatý Mikuláš s výhledem až na šumavské kopce, sídlí rodinná zemědělská farma Vysílač. Její jméno je odvozeno od 107 metrů vysokého vysílacího stožáru, který na místě samém až do roku 2004 stál.

Zabýváme se zemědělskou prvovýrobou, chovem ryb a farmovým chovem spárkaté zvěře, především jelenů sika Dibowského a daňků skvrnitých.

Aby se za nás naše děti nemusely stydět

Vše, co děláme, se snažíme dělat co nejkvalitněji a na plno. Tomu odpovídá i náš přístup k půdě a technice, která ji obdělává. Spolupracujeme s moderními agronomickými společnostmi, pravidelně se účastníme zemědělských seminářů a veškeré znalosti se snažíme zúročit přímo v terénu. Nadprůměrné výnosy a vysoká kvalita nejsou na našich polích výjimkou, ale standardem.