Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Aby se za nás děti nemusely stydět Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Farma Radomyšl Vysílač

Farmu Vysílač najdete na jihozápadě Čech v okolí obce Radomyšle u Strakonic. Na nedalekém kopci nazvaném Svatý Mikuláš s výhledem až na šumavské kopce, sídlí rodinná zemědělská farma Vysílač. Její jméno je odvozeno od 107 metrů vysokého vysílacího stožáru, který na místě samém až do roku 2004 stál.

Zabýváme se zemědělskou prvovýrobou, chovem ryb a farmovým chovem spárkaté zvěře, především jelenů sika Dibowského a daňků skvrnitých.

Aby se za nás naše děti nemusely stydět

Vše, co děláme, se snažíme dělat co nejkvalitněji a na plno. Tomu odpovídá i náš přístup k půdě a technice, která ji obdělává. Spolupracujeme s moderními agronomickými společnostmi, pravidelně se účastníme zemědělských seminářů a veškeré znalosti se snažíme zúročit přímo v terénu. Nadprůměrné výnosy a vysoká kvalita nejsou na našich polích výjimkou, ale standardem.

Myslivost a lov

Součástí areálu rodinné farmy Radomyšl Vysílač je i chov jelenů sika Dybowského a daňka evropského. Náš chov již nyní patří k těm nejlepším v republice a sami míříme ještě dál.

V případě zájmu o nákup živých jelenů či daňků, případně o poplatkový odstřel trofejových kusů, se prosím informujte u zástupců farmy Radomyšl Vysílač.

Rybářství

Hospodaříme na desítkách hektarů vodních ploch na Strakonicku a Horažďovicku. Zabýváme se především chovem kapra, amura, ale i dravých ryb. V přilehlém revíru Komušín nabízíme možnost jedinečného zážitku během sportovního rybolovu na 15 ha veliké vodní nádrži Komušín. Spolupracujeme s předními odborníky v rybářství, a i v našich podmínkách se snažíme uplatňovat ty nejmodernější poznatky v oboru. Intenzivně se zabýváme také výstavbou nových rybníků.

V případě zájmu o nákup či prodej ryb různých druhů i kategorií se prosím informujte u zástupců farmy Radomyšl Vysílač.

Agroslužby

Farma Vysílač poskytuje zemědělské služby, a to především na Strakonicku, Horažďovicku a Písecku. Přilehlým soukromým zemědělcům nabízíme služby, a to zejména orbu, setí, kypření půdy, sklizeň s drcením i bez drcení slámy, sečení luk, lisování sena, aplikaci kejdy, sečení trávy příkopovým ramenem apod.

V případě zájmu o zemědělské služby prosím kontaktujte zástupce farmy Radomyšl Vysílač.

Správa nemovitostí

Skupina Mráz Agro neustále poptává, ale i nabízí např. ke směně nemovitosti jako jsou zemědělské pozemky, vodní plochy, domy či budovy nebo např. automobily a vyřazenou techniku.

Na odkoupených polích, loukách či lesích hospodaříme s péčí řádného hospodáře. O půdu se staráme tak, aby se za nás naše děti nemusely stydět.