Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Aby se za nás děti nemusely stydět Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Vlhká krmiva

Pivovarské mláto
Vedlejší produkt pivovarnictví s vysokým obsahem dusíkatých látek, který se skládá ze zbytků sladu, nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice chmelu. Dostupné celý rok. Dodáváme včetně dopravy, uskladnění a konzervace do vaku.

Kukuřičné mláto Wet Fibre
Energeticky-bílkovinné krmivo, které vzniká jako vedlejší produkt zpracování kukuřice při výrobě bioetanolu. Dodáváme včetně dopravy, uskladnění a konzervace do vaku.

Cukrovarské řízky
Vedlejší produkt cukrovarnictví s vysokým obsahem lehce stravitelné vlákniny, získaný lisováním cukrovarských řepných řízků. Dodáváme včetně dopravy, uskladnění a konzervace do vaku.

Suchá krmiva

Pivovarské kvasnice Mráz Agro®
100% čisté pivovarské kvasnice (Saccharomyces cerevisiae). Obsahují vysoké množství dusíkatých látek a aminokyselin. Na rozdíl od jiných krmných kvasnic se jedná o jediné kvasnice, které obsahují chmelové kyseliny (hořké kyseliny humulon a ß-hořké kyseliny lupulon).

Pivovarské mláto granulované
Vedlejší produkt pivovarnictví s vysokým obsahem dusíkatých látek, který se skládá ze zbytků sladu, nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice chmelu. Upraveno granulací.

Krmné kvasnice
Doplňkové krmivo s vysokým obsahem dusíkatých látek, obsahující biomasu mikroorganismů kvasinek Saccharomyces cerevisiae, kultivované na lihovarských výpalcích.

Sladový květ
Bílkovinně stimulační krmná surovina vznikající při klíčení sladovnických ječmenů sestávající se z kořínků a klíčků. Může obsahovat i jemný podíl obilovin, slupek a malá zrna sladu.

Cukrovarské řízky granulované
Vedlejší produkt cukrovarnictví s vysokým obsahem lehce stravitelné vlákniny, získaný lisováním cukrovarských řepných řízků.

Kukuřičné výpalky DDGS
Vedlejší produkt výroby bioetanolu. DDGS obsahují vysoký podíl dusíkatých látek pocházející z kukuřice i použitých kvasinek typu Saccharomyces.

Vojtěška granulovaná
Granulovaná vojtěška setá je pro svůj vysoký obsah dusíkatých látek, vhodnou strukturu vlákniny a obsah minerálních látek velmi vhodným komponentem do krmiv pro prasata a skot všech kategorií.

Extramix® Kvasnice
Kompletní bílkovinné doplňkové krmivo s vysokou stravitelností a účinností pro přežvýkavce s výrazným obsahem nejkvalitnějších pivovarských kvasnic Mráz Agro®.

Tekutá krmiva

Pivovarské kvasnice nativní
100% čisté pivovarské kvasnice (Saccharomyces cerevisiae var. Carlsbergensis) v nativním tekutém stavu, vzniklé zkvašením mladiny sladového extraktu. Mimo důležitých aminokyselin obsahují i chmelové kyseliny (hořké kyseliny humulon a ß-hořké kyseliny lupulon).

Krmné (odpadní) pivo
Vzniká jako vedlejší pivovarnický produkt při přecházení výroby mezi různými druhy piv. Obsahují velké množství vitamínů B.

Lihovarské výpalky
Lihovarské výpalky (kukuřičné nebo obilné) jsou zahuštěným zbytkem po destilaci prokvašené zápary na záparové koloně. Získávají se oddělením tekuté části od hustého podílu na dekantérech a následném zahuštění na odparkách.

Kukuřičný olej
Olej získaný z kukuřičných klíčků při zpracování kukuřice. Vzniká jako vedlejší produkt výroby bioetanolu.

Pentozany
Vznikají jako vedlejší produkt při zpracování pšeničného škrobu. Mají vysoký obsah bílkovin a sacharidů, které dále působí také jako přírodní okyselovadlo.

Melasa
Sirupovitá energetická hmota vznikající jako vedlejší produkt rafinace.

Hobby sortiment

Wassermann®
Sortiment vnadících krmných směsí pro sportovní rybáře, založených na kvalitních pivovarských a sladařských produktech z předních českých pivovarů a sladoven.

Hubertin®
Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř přispívající ke zlepšení kondice, vitality a zdravotního stavu, s pozitivním vlivem na parožení. Hubertin® byl vyvinut s předními odborníky oddělení výživy zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi na jedné straně, a profesionálními lovci, myslivci a chovateli na straně druhé. Na výstavě Země živitelka získal ocenění Zlatý klas.

Natur-Min®
Řada minerálně bílkovinných koncentrátů určených především pro slepice a ostatní drůbež s obsahem 30 % pivovarských kvasnic Mráz Agro®.

Proteo®
Řada krmiv Proteo® je určena pro chovatele holubů a dalších druhů ptactva. Složením vychází zejména z kvalitních pivovarských kvasnic Mráz Agro®.

E-shop Mráz Agro CZ
Veškerý hobby sortiment v malém balení můžete objednávat okamžitě z našeho e-shopu.