Vedlejší produkty rostlinného původu
Krmiva
Sušené kvásky Suroviny pro potravinářtví Potraviny Vakování, silážování a konzervace Moderní technologie Budoucnost vychází z minulosti Válcové sušení Aby se za nás děti nemusely stydět Farma Radomyšl Vaše soukromé rybářské útočiště Revír Komušín

Odpadové poradenství

Vytvořte z odpadu cennou komoditu.

Řešíte ve vašem podniku otázku odpadů či vedlejších produktů? Nejste spokojeni se současným stavem? Obraťte se na nás. Společnost Mráz Agro je významným evropským zpracovatelem vedlejších produktů a odpadů zejména rostlinného původu. Ročně zpracujeme více než 300 000 tun pouze vedlejších produktů potravinářského průmyslu. Tedy více než 30 plně naložených kamionů denně. Mezi naše hlavní partnery patří producenti alkoholických nápojů, výrobci biopaliv, cukru nebo například škrobů, a to od těch nejmenších po ty největší.

V Mráz Agro věříme, že každý odpad představuje příležitost. Jednou z nejdůležitějších složek je i další výzkum a vývoj. V roce 2021 jsme v Batelově u Jihlavy otevřeli jedno z nejmodernějších center válcového sušení a modifikace tekutých materiálů či viskózních suspensí v Evropě. Součástí provozu je i plně vybavená laboratoř.

Výživové poradenství

Již více než dvě desítky let poskytujeme farmářům, zemědělcům, ale i drobným chovatelům poradenství v oblasti výživy hospodářských zvířat a efektivního využití vedlejších produktů. Naši odborníci využívají moderní programy a pracují s aktuálními výživovými hodnotami.

Naše společnost je díky členství ve spolku pro komodity a krmiva zastoupena i v evropské federaci výrobců krmiv a krmných směsí FEFAC. Věříme, že každý podnik je jedinečný, proto při poradenství vycházíme z moderních světových trendů, které aplikujeme vždy s ohledem na podmínky jednotlivých konkrétních podniků.

Ať řešíte ve svém chovu jakýkoliv problém nebo máte zájem pouze o nezávislou a bezplatnou kontrolu krmné dávky, obraťte se na naše obchodní zástupce.

Zemědělské komodity

Jsme významným obchodníkem se zemědělskými komoditami nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy. Naše speciální komoditní oddělení v centrále společnosti v Blatné se věnuje komoditnímu obchodu v rámci tuzemska i exportu. Využíváme spolupráce se zemědělskými podniky, které jsou našimi partnery v dodávaných krmivech a my jsme jejich partnery v komoditách, jež mají k dispozici.

Proč obchodovat s námi
Uzavřením smlouvy obchod nekončí, ale naopak. Naše logistické oddělení se o obchod nadále stará a kdykoliv se můžete obrátit buď přímo na něj nebo na vašeho osobního obchodního zástupce.

Co nabízíme?
• Rychlost a flexibilita
• Výhodné výkupní ceny
• Garance rychlé platby
• Dlouhodobé partnerství nejen v komoditním obchodě
• Tradiční, finančně stabilní a průhledná společnost

Vakování a konzervace

Pravidelné a dlouhodobé zkrmování vedlejších produktů je klíčem k úspěchu. Silážování v jámě již dlouho není jediným způsobem, jak uchovávat kvalitní krmiva a bránit jejich znehodnocení v čase. Od počátku naší cesty pracujeme na zdokonalování konzervace vedlejších produktů tak, aby při jejich dlouhodobém používání jejich kvalita zůstala nejen zachována, ale nadále rostla. Řešíte kvalitu a konzervaci krmiv? Chcete si zajistit dostatek krmiva na delší období? Naši odborníci vám pomohou vybrat tu nejlepší možnost přímo pro vaši farmu. Za zvýhodněné ceny zajistíme kompletní balíček od produktu, vakování i konzervantu. Stačí vybrat vhodné místo na vaší farmě. O zbytek se postaráme my.

Truck Bagger – Moderní metoda ukládání vlhkých vedlejších produktů, zejména pivovarského mláta, přímo z vozu. Díky přímému vakování nepřijde sterilní materiál do kontaktu s žádnou nežádoucí látkou. I bez použití konzervantu lze uchovat produkt ve vaku čerstvý několik měsíců, jak dokázala studie a pokus výzkumného ústavu živočišné výroby, který probíhal v průběhu několika extrémně horkých měsíců.

New Truck Bagger – Nejen ke konzervaci vlhkých materiálů s vyšší sušinou slouží tento nejmodernější způsob vakování krmiv přímo z vozu. Návěs s posuvnou podlahou je vybaven šnekovým vakovacím adaptérem, který umožňuje i připojení jednoduchého zařízení dávkující konzervant. Takto vybavené návěsy Mráz Agro slouží ke konzervaci nejen pivovarského mláta, ale i cukrovarnických či škrobárenských vedlejších produktů. Díky možnosti kontinuálního nakládání materiálu jej lze využít jako samostatnou vakovací jednotku pro efektivní konzervaci 60-75 metrových vaků.